Privacy

Twoja prywatność
Serwis https://orakon.pl/ ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług, co obejmuje m.in. informowanie naszych klientów o oferowanych przez nas produktach i usługach.

Anonimowość:

Internauci korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej.
Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez https://orakon.pl/ wykorzystywane w celach technicznych.

Dane osobowe:

W czasie korzystania z serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.
Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do funkcjonowania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. Dane statystyczne Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim.
Ochrona danych
Informacje są przechowywane i przetwarzane przez https://orakon.pl/ z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
Dokładamy wszelkich starań by zapewnić jak najlepszą ochronę Państwa danych.
Dostęp stron trzecich do danych osobowych
Nie udostępniamy żadnych danych osobowych stronom trzecim, za wyjątkiem organów państwowych do tego uprawnionych.
Prawo do wglądu, edycji i usunięcia danych osobowych
Każdy klient ma prawo wglądu, modyfikacji swoich danych osobowych. Możliwe jest także usunięcie danych z systemu.

Cookies

Niektóre obszary serwisu https://orakon.pl/ mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
Subskrypcja bezpłatnych czasopism (Newsletter)
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail.
Formularz subskrypcji umożliwia również rezygnację z otrzymywania czasopisma w dowolnym momencie. W tym celu konieczne jest zalogowanie się do sklepu i wypisanie się w zakładce newsletter.